Sya skidstadium

Temperatur: 2.6C     (2017-10-19 00:00)

Temperatur och luftfuktighet senaste dygnet
Temperatur och luftfuktighet under årets skidsäsong
(Luftfuktighetssensorn ur funktion)

Senaste bild
Bild saknas.

Morgonbild
Bild saknas.